U bent hier: Home / Maatschappelijk welzijn / Energie

Energie

De energieprijzen zijn de laatste jaren fel gestegen. Soms heeft men het moeilijk om zijn energierekeningen te betalen en komt men voor onaangename verrassingen te staan op het moment van de eindafrekening. Om deze problemen aan te pakken is er een cel "ernergie", die nauw samenwerkt met de dienst voor schuldbemiddeling en de wijkwerking.

Het niet kunnen betalen van de energiefacturen komt meestal voort uit feit dat men te veel schulden aangaat en doordat men noch zuinig noch klimaatbewust omspringt met de energiebronnen.

Preventie

Naast tips om zuinig om te gaan met energie biedt het OCMW ook een energie-audit aan voor woonsten die veel energie verbruiken. Deze audit biedt aanbevelingen op maat en eventueel zelfs financiële tegemoetkoming bij aanpassingen (afhankelijk van het gezinsinkomen).

Het OCMW kan eveneens, op basis van een sociaal onderzoek, tussenbeide komen bij de aankoop van energiezuinige toestellen.

Water - Gas - Elektriciteit

Naast deze preventieve en structurele maatregelen kan het OCMW tussenkomen in de facturen  van de energieleveranciers (Vivaqua - Sibelga - …). Het geniet de voorkeur om in eerste intstantie met de betrokken  leverancier een afbetalingsplan op te stellen ( en na te leven). Indien deze stappen niets opleveren, kan het OCMW, afhankelijk van het gezinsinkomen  een deel of het geheel van de factuur op zich nemen.

Stookoliefonds

U kan een beroep doen op het stookoliefonds, indien u voldoet aan de voorwaarden van de omzendbrief van 17.08.2005.
OCMW van Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47 - 1090 Jette
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
02.422.46.11