U bent hier: Home / Nieuws / Begroting 2019 en beleidsprogramma

Begroting 2019 en beleidsprogramma

Op 19 maart keurden de leden van de OCMW-Raad het Beleidsprogramma goed, met de bijhorende prioriteiten.

De voorbije 6 jaar kon het OCMW mooie projecten realiseren voor de Jettenaren, zoals de sociale kruidenier Caba Jette, het dagcentrum voor senioren Viva Jette of de renovatie van het rusthuis en het onthaal.

De OCMW-Raad bestaat uit 7 leden LBJette, 3 leden Ecolo/Groen, 1 lid Open VLD en 2 leden PS/SPA. Op 19 maart 2019 keurde deze nieuwe Raad een eerste belangrijk dossier goed: de begroting 2019 en het driejarenplan 2019- 2021. Meteen ook de gelegenheid voor de meerderheid om haar Beleidsprogramma voor te stellen, samen met de prioriteiten voor de 6 komende jaren.

Ontdek hier het volledig Beleidsprogramma.

De voornaamste prioriteiten:

  • Bijzondere aandacht voor de ouderen in onze gemeente, gebaseerd op een algemene visie die de ouderen zo lang mogelijk thuis wil laten blijven;
  • Steun voor gezinnen in moeilijkheden, via financiële hulp voor schoolmaaltijden en buitenschoolse en culturele activiteiten met het gezin;
  • De strijd tegen de kinderarmoede via het project ‘1.000 dagen voor mijn kind’: coaching voor kwetsbare gezinnen om ze gezonde gewoonten bij te brengen van bij de geboorte. Dit moet bijdragen tot de gezondheid en het welzijn van de toekomstige generaties;
  • De ontwikkeling van de onlinemogelijkheden en -procedures voor het publiek om zo zware en nutteloze administratieve procedures te vermijden;
  • Sociale activering en tewerkstelling van steuntrekkers, via een individuele begeleiding voor elk profiel;
  • De sociale coördinatie van het verenigingsnetwerk binnen de gemeente Jette;
  • Een intern management, gericht op de toekomst, met aandacht voor het leefmilieu en goed beheer, om zo van het OCMW van Jette een voorbeeldig bestuur te maken, een aantrekkelijke werkgever en een instelling die in de eerste plaats gericht is op haar publiek.

Bijkomende documenten