U bent hier: Home / Nieuws / OCMW-begroting 2016

OCMW-begroting 2016

Het OCMW presenteerde in december haar begroting voor het jaar 2016. De middelen voor sociale steun blijven stabiel, met enkele prioriteiten, zoals de uitbreiding van de sociale dienst, en specifieke projecten voor de OCMW-gebruikers en het Jetse verenigingsnetwerk.

De OCMW-begroting 2016 werd op 16 december goedgekeurd door de Gemeenteraad en zal van toepassing zijn vanaf januari. Via deze budgetten kan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn haar inspanningen opdrijven. Het komende jaar worden er drie nieuwe plaatsen toegevoegd binnen de sociale dienst. In het verlengde van de besluiten van het Sociaal Forum, kan men op deze manier een antwoord bieden op de behoeften op het terrein.

Versterking van drie diensten

In de eerste plaats komt er een sociaal assistent bij voor de Socio-culturele dienst. Deze vervoegt de ploeg die projecten ondersteunt voor sociale activering via cultuur. De cel Energie wordt eveneens versterkt met het oog op preventie en begeleiding van energieuitgaven, die vaak zwaar kunnen wegen op het gezinsbudget. En ten slotte krijgt ook de dienst Schuldbemiddeling versterking om de personen te helpen die geconfronteerd zijn met teveel schulden, een fenomeen dat steeds vaker voorkomt. Wat betreft de integratie op de arbeidsmarkt, behoudt het budget de kredieten voor vormingsprojecten – taal- en alfabetiseringscursussen, opleiding voor knelpuntberoepen – en de tewerkstelling via artikel 60.

Vereenvoudiging administratief taalgebruik

In 2016 zullen ook twee vernieuwde projecten het levenslicht zien. Het eerste project betreft de vereenvoudiging van het administratief taalgebruik in de briefwisseling met de OCMW-gebruikers. Het tweede project kadert in de sociale coördinatie: een projectoproep voor de Jetse verenigingen, met een financiële ondersteuning voor de betrokkenen op het terrein met het oog op een samenwerking met het OCMW.

Kortom, het Jetse OCMW zal ook in 2016 de bevolking de nodige sociale steun bieden, waarbij ook nieuwe projecten gelanceerd worden met het oog op autonomie en ontplooiing van haar gebruikers.

Klik hier voor het volledige beleidsprogramma 2016