U bent hier: Home / Nieuws / Projectoproep

Projectoproep

Het OCMW van Jette lanceert een projectoproep voor de Jetse sociale organisaties en betrokkenen op het terrein, met het oog op de opvang en het onthaal van personen van vreemde afkomst die recent in onze gemeente aankwamen.

België biedt een opvang voor die mannen, vrouwen en families die volgens wettelijke voorschriften zoals asiel of gezinshereniging in ons land terechtkomen. Deze realiteit is bijzonder actueel, met de migratiegolven waarmee Europa geconfronteerd wordt. Het eerste contact van de nieuwkomers met een nieuwe omgeving is niet gemakkelijk en kan bepaalde moeilijkheden met zich meebrengen. Verschillende aspecten spelen hierin een rol: de taalbarrière, socio-culturele gewoonten, de complexiteit van de administratieve rompslomp, de zoektocht naar een woning en een job,...

 

Begeleiding

Het OCMW van Jette begeleidt de personen die hier wettelijk verblijven maar die niet over voldoende middelen beschikken om waardig te leven. Deze steun kan zich vertalen in een financiële steun of in een ruimere sociale begeleiding. Door het openbare en administratieve karakter van het OCMW blijkt echter dat sociale organisaties op het terrein eveneens een grote rol spelen en een onmisbare schakel vormen in de solidariteit in onze samenleving. Via haar projectoproep wil het Jetse OCMW een project ondersteunen dat gericht is op het onthaal van de nieuwkomers en op integratieondersteuning. Het doel is om de opvangomstandigheden te verbeteren, de oriëntering en de inschakeling in onze samenleving, via positieve banden tussen autochtonen, allochtonen, instellingen en verenigingen.

Deelnemen aan de samenleving

De voorgestelde projecten moeten de nieuwkomers helpen om de werking van de samenleving beter te kennen en te begrijpen, net als hun rechten en plichten, maar ook om hun taalkennis op te vijzelen of om hun socio-professionele capaciteiten te laten ontwikkelen. Het geselecteerde project kan rekenen op een financiële steun van 15.000 €, bestemd om de werkings- en personeelkosten te dekken. De kandidaturen kunnen ingediend worden tussen 1 mei en 31 juli.

Klik hier voor de projectoproep

Klik hier voor het inschrijvingsformulier