U bent hier: Home / Nieuws / Opvang en onthaal van nieuwkomers

Opvang en onthaal van nieuwkomers

In mei van dit jaar, lanceerde het OCMW van Jette een projectoproep voor de sociale partners in Jette, rond de opvang en het onthaal van personen van vreemde afkomst binnen de gemeente. De laureaten van de projectoproep zijn intussen bekend: zowel de vzw Impact Sud als het Centre de Planning Familial de Jette kan rekenen op een interventie van het OCMW.

Het doel van deze projectoproep is om lokale initiatieven te steunen die de omstandigheden verbeteren voor de opvang, oriëntatie en integratie van nieuwkomers in onze samenleving. De eerste contacten met een nieuw land zijn vaak moeilijk: taalbarrière, socio-culturele gewoontes, administratieve stappen, zoektocht naar huisvesting en een job,...

Lokale verenigingen

Sociale begeleiding van nieuwkomers maakt deel uit van het takenpakket van het OCMW, maar het centrum is niet steeds het best geplaatst om dagelijks het werk op het terrein uit te diepen. Daarom werden de lokale verenigingen betrokken bij deze projectoproep, waarbij ze zullen samenwerken met het OCMW om een echte meerwaarde te betekenen op het terrein. De twee weerhouden projecten zijn complementair en voorzien een andere aanpak van de thematiek.

Begeleiding

Le Centre de Planning Familial (Centrum voor gezinsplanning) biedt de nieuwkomers sociale, psychologische, juridische en medische begeleiding. Zo voorziet het project bijvoorbeeld workshops rond ouderschap, individuele en collectieve informatiesessies rond de rechten en plichten in België of culturele activiteiten.

Peterschap

Tegelijkertijd tracht de vzw Impact Sud om interpersoonlijke relaties te creëren via het project ‘Jets peterschap’. Dit programma stelt de Jettenaren voor om het peterschap op te nemen voor een of meerdere nieuwkomers en hen zo te helpen bij de verschillende stappen van hun integratie, waaronder de sociale relaties. De vzw Impact Sud is nog op zoek naar meters en peters. Geïnteresseerd? Contacteer hen dan via mail: contact@impactsud.org.